:: Hệ thống quản lý - Y Học Dự Phòng 39 - ĐH Y Dược Cần Thơ - Control Panel >> Chấm điểm rèn luyện

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP YHDP39

Năm thứ 2 - Học kỳ 2
STT MSSV HỌ VÀ TÊN Điểm nội dung ĐIỂM TỔNG XẾP LOẠI
I II III IV V
1
1353040001
Trần Thị Kim Ánh
27
25
20
15
5
92
Xuất sắc
2
1353040002
Lê Thanh Duy
25
25
16
15
6
87
Tốt
3
1353040003
Nguyễn Thị Thúy Duy
30
25
15
15
0
85
Tốt
4
1353040004
Trần Tiến Đạt
27
25
20
15
5
92
Xuất sắc
5
1353040005
Nguyễn Thị Ngọc Hân
25
25
20
15
0
85
Tốt
6
1353040006
Phạm Thị Ngọc Hà
30
25
15
15
0
85
Tốt
7
1353040007
Nguyễn Thị Bảo Hà
27
25
15
15
5
87
Tốt
8
1353040008
Trần Lâm Hào
23
25
15
15
5
83
Tốt
9
1353040009
Nguyễn Thị Kim Hiền
27
25
20
15
5
92
Xuất sắc
10
1353040010
Lâm Diệu Hiền
25
25
20
15
0
85
Tốt
11
1353040011
Huỳnh Trần Mỹ Hiện
30
25
15
15
0
85
Tốt
12
1353040012
Phạm Huy Hoàng
25
25
20
15
5
90
Xuất sắc
13
1353040013
Huỳnh Bửu Huyền
29
25
15
15
0
84
Tốt
14
1353040014
Lê Hoàng Lộc
25
25
20
15
0
85
Tốt
15
1353040016
Nguyễn Tiểu Linh
30
25
15
15
0
85
Tốt
16
1353040017
Nguyễn Thị Thu Linh
30
25
20
15
0
90
Xuất sắc
17
1353040018
Tô Gia Linh
23
25
20
15
0
83
Tốt
18
1353040019
Trần Thị Thùy Linh
23
25
15
15
5
83
Tốt
19
1353040020
Lê Nguyễn Thuỳ Mai
23
25
20
15
0
83
Tốt
20
1353040021
Bùi Kiều My
30
25
20
15
10
100
Xuất sắc
21
1353040022
Lê Thị Diễm My
25
25
20
15
6
91
Xuất sắc
22
1353040023
Trần Thị Kim Ngân
25
25
20
15
5
90
Xuất sắc
23
1353040024
Nguyễn Thị Kim Ngọc
30
25
20
15
0
90
Xuất sắc
24
1353040025
Phạm Văn Ngậm
21
25
15
15
0
76
Khá
25
1353040027
Lê Thị Phương Nguyên
27
25
20
15
0
87
Tốt
26
1353040028
Đặng Thị Huỳnh Như
29
25
20
15
5
94
Xuất sắc
27
1353040029
Phạm Hồng Nhân
27
25
20
15
5
92
Xuất sắc
28
1353040030
Nguyễn Thiện Nhân
27
25
20
15
5
92
Xuất sắc
29
1353040031
Nguyễn Thị Hồng Nhung
27
25
20
15
10
97
Xuất sắc
30
1353040032
Bùi Ngọc Phương Oanh
30
25
15
15
5
90
Xuất sắc
31
1353040033
Trần Thị Minh Phương
25
25
20
15
0
85
Tốt
32
1353040034
Ngô Phan Minh Quyên
30
25
20
15
0
90
Xuất sắc
33
1353040035
Phạm Thị Bảo Quyên
25
25
15
15
5
85
Tốt
34
1353040036
Chế Ngọc Sương
27
25
20
15
5
92
Xuất sắc
35
1353040037
Trần Thanh Tâm
23
25
15
15
0
78
Khá
36
1353040038
Lê Minh Thái
30
25
16
15
6
92
Xuất sắc
37
1353040040
Nguyễn Thị Thanh Thảo
30
25
20
15
0
90
Xuất sắc
38
1353040043
Phan Quốc Thịnh
25
25
15
15
0
80
Tốt
39
1353040044
Nguyễn Đức Thuận
23
25
20
15
5
88
Tốt
40
1353040045
Nguyễn Phước Tiến
25
25
15
15
5
85
Tốt
41
1353040046
Huỳnh Thanh Tú
25
25
20
15
0
85
Tốt
42
1353040047
Nguyễn Thị Thuỳ Trang
27
25
20
15
5
92
Xuất sắc
43
1353040048
Lê Minh Trí
21
25
20
15
0
81
Tốt
44
1353040049
Lê Thị Bích Tuyền
30
25
20
15
5
95
Xuất sắc
45
1353040050
Tạ Duy Vinh
27
25
20
15
0
87
Tốt
46
1353040051
Trần Thụy Thảo Vy
27
25
15
15
5
87
Tốt
47
1353040052
Hoàng Dương Bảo
27
25
16
15
10
93
Xuất sắc
48
1353040053
Trần Thị Diễm
25
25
20
15
5
90
Xuất sắc
49
1353040054
Nguyễn Thị Bảo Duy
29
25
15
15
0
84
Tốt
50
1353040055
Huỳnh Nguyễn Tiểu Đan
21
25
20
15
0
81
Tốt
51
1353040056
Nguyễn Trường Giang
27
25
15
15
0
82
Tốt
52
1353040057
Phạm Nguyễn Bảo Hân
30
25
15
15
0
85
Tốt
53
1353040058
Nguyễn Thị Ngọc Hân
25
25
20
15
0
85
Tốt
54
1353040059
Hoàng Thị Thu Hiền
30
25
15
15
0
85
Tốt
55
1353040060
Đặng Thanh Hoàng
21
25
15
15
0
76
Khá
56
1353040061
Nguyễn Nhật Huy
23
25
20
15
0
83
Tốt
57
1353040064
Nguyễn Thị Ánh Kiều
30
25
15
15
5
90
Xuất sắc
58
1353040065
Phạm Thị Kiều
27
25
20
15
5
92
Xuất sắc
59
1353040066
Huỳnh Văn Ký
25
25
15
15
0
80
Tốt
60
1353040067
Trần Cẩm Linh
23
25
20
15
0
83
Tốt
61
1353040068
Huỳnh Lê Trúc Mai
25
25
15
15
5
85
Tốt
62
1353040070
Nguyễn Thị Ngọc
25
25
20
15
0
85
Tốt
63
1353040071
Nguyễn Phước Nguyên
25
25
20
15
0
85
Tốt
64
1353040072
Trần Trọng Nguyễn
21
25
20
15
0
81
Tốt
65
1353040074
Nguyễn Thị Huỳnh Như
27
25
20
15
5
92
Xuất sắc
66
1353040075
Mai Hiếu Nhân
21
25
20
15
0
81
Tốt
67
1353040076
Dương Triều Nhi
27
25
20
15
0
87
Tốt
68
1353040077
Nguyễn Thị Ngọc Nhung
23
25
15
15
0
78
Khá
69
1353040078
Phạm Thị Út
27
25
20
15
5
92
Xuất sắc
70
1353040079
Trần Tấn Phát
21
25
20
15
0
81
Tốt
71
1353040080
Lê Tấn Phát
21
25
15
15
0
76
Khá
72
1353040081
Trần Vĩnh Phúc
27
25
20
15
0
87
Tốt
73
1353040082
Lê Hoàng Anh Quân
25
25
20
15
0
85
Tốt
74
1353040083
Lê Nhật Quang
23
25
20
15
0
83
Tốt
75
1353040084
Trần Lê Trúc Quỳnh
27
25
20
15
5
92
Xuất sắc
76
1353040085
Nguyễn Văn Sự
23
25
15
15
0
78
Khá
77
1353040086
Bùi Tạ Minh Thông
25
25
20
15
0
85
Tốt
78
1353040087
Nguyễn Thị Thạch Thảo
21
25
15
15
5
81
Tốt
79
1353040088
Nguyễn Thu Thảo
25
25
20
15
5
90
Xuất sắc
80
1353040090
Lê Tân Thanh
23
25
15
15
0
78
Khá
81
1353040092
Nguyễn Thị Thanh Thúy
27
25
15
15
0
82
Tốt
82
1353040093
Lê Công Phúc Thịnh
23
25
20
15
0
83
Tốt
83
1353040094
Nguyễn Trung Thuần
27
25
20
15
5
92
Xuất sắc
84
1353040095
Phạm Thị Cẩm Tiên
25
25
20
15
0
85
Tốt
85
1353040096
Hoàng Thanh Tùng
27
25
20
15
5
92
Xuất sắc
86
1353040097
Hồ Thị Ngọc Trang
27
25
20
15
0
87
Tốt
87
1353040098
Lâm Thảo Trang
27
25
15
15
0
82
Tốt
88
1353040099
Phạm Thị Cẩm Trinh
21
25
15
15
0
76
Khá
89
1353040101
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
23
25
16
15
5
84
Tốt
90
1353040102
Phan Thị Tường Vi
27
25
20
15
0
87
Tốt
91
1353040103
Trần Trịnh Lan Vi
27
25
16
15
0
83
Tốt
92
1353040104
Đặng Phúc Vinh
27
25
20
15
6
93
Xuất sắc
93
1353040105
Đỗ Thị Thanh Xuân
27
25
20
15
5
92
Xuất sắc
94
1353040106
Nguyễn Thị Ngọc Yến
27
25
20
15
5
92
Xuất sắc
95
1353040107
Lê Châu Quốc Huy
21
25
15
15
0
76
Khá
96
1353040108
Dư Quang Cường
21
25
20
15
0
81
Tốt
97
1353040109
Phạm Minh Đức
25
25
15
15
0
80
Tốt
98
1353040110
Huỳnh Đăng Quang
21
25
20
15
0
81
Tốt
99
1353040111
Võ Minh Tánh
21
25
15
15
0
76
Khá
100
1353040112
Tạ Ái Như
23
25
20
15
0
83
Tốt
101
1353040113
Dương Hoàng Phong
27
25
15
15
0
82
Tốt
102
1353040114
Hồ Trí Thức
21
25
20
15
6
87
Tốt
103
1353040115
Dương Ngọc Loan Thy
25
25
15
15
0
80
Tốt

THỐNG KÊ XẾP LOẠI ĐIỂM RÈN LUYỆN
Xuất sắc Tốt Khá TB-Khá Trung bình Yếu Kém
33 60 10 0 0 0 0

THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC TẬP
Xuất sắc Tốt Khá TB-Khá Trung bình Yếu Kém
0 7 48 44 4 0 0