:: Hệ thống quản lý - Y Học Dự Phòng 39 - ĐH Y Dược Cần Thơ - Control Panel >> Chấm điểm rèn luyện

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP YHDP39

Năm thứ 2 - Học kỳ 1
STT MSSV HỌ VÀ TÊN Điểm nội dung ĐIỂM TỔNG XẾP LOẠI
I II III IV V
1
1353040001
Trần Thị Kim Ánh
25
25
16
15
0
81
Tốt
2
1353040002
Lê Thanh Duy
21
25
15
15
6
82
Tốt
3
1353040003
Nguyễn Thị Thúy Duy
27
25
15
15
0
82
Tốt
4
1353040004
Trần Tiến Đạt
25
25
20
15
0
85
Tốt
5
1353040005
Nguyễn Thị Ngọc Hân
21
25
20
15
0
81
Tốt
6
1353040006
Phạm Thị Ngọc Hà
27
25
15
15
0
82
Tốt
7
1353040007
Nguyễn Thị Bảo Hà
25
25
20
15
0
85
Tốt
8
1353040008
Trần Lâm Hào
21
25
13
15
0
74
Khá
9
1353040009
Nguyễn Thị Kim Hiền
27
25
15
15
5
87
Tốt
10
1353040010
Lâm Diệu Hiền
21
25
19
15
0
80
Tốt
11
1353040011
Huỳnh Trần Mỹ Hiện
25
25
19
15
0
84
Tốt
12
1353040012
Phạm Huy Hoàng
21
25
20
15
5
86
Tốt
13
1353040013
Huỳnh Bửu Huyền
21
25
15
15
5
81
Tốt
14
1353040014
Lê Hoàng Lộc
21
25
20
15
0
81
Tốt
15
1353040016
Nguyễn Tiểu Linh
25
25
15
15
0
80
Tốt
16
1353040017
Nguyễn Thị Thu Linh
27
25
13
15
0
80
Tốt
17
1353040018
Tô Gia Linh
21
25
13
15
0
74
Khá
18
1353040019
Trần Thị Thùy Linh
19
25
15
15
0
74
Khá
19
1353040020
Lê Nguyễn Thuỳ Mai
21
25
15
15
0
76
Khá
20
1353040021
Bùi Kiều My
29
25
20
15
10
99
Xuất sắc
21
1353040022
Lê Thị Diễm My
23
25
20
15
6
89
Tốt
22
1353040023
Trần Thị Kim Ngân
23
25
20
15
0
83
Tốt
23
1353040024
Nguyễn Thị Kim Ngọc
30
25
20
15
0
90
Xuất sắc
24
1353040025
Phạm Văn Ngậm
21
25
13
15
0
74
Khá
25
1353040027
Lê Thị Phương Nguyên
23
25
13
15
5
81
Tốt
26
1353040028
Đặng Thị Huỳnh Như
30
25
20
15
0
90
Xuất sắc
27
1353040029
Phạm Hồng Nhân
27
25
20
15
5
92
Xuất sắc
28
1353040030
Nguyễn Thiện Nhân
23
25
19
15
0
82
Tốt
29
1353040031
Nguyễn Thị Hồng Nhung
23
25
20
15
10
93
Xuất sắc
30
1353040032
Bùi Ngọc Phương Oanh
27
25
13
15
0
80
Tốt
31
1353040033
Trần Thị Minh Phương
21
25
15
15
0
76
Khá
32
1353040034
Ngô Phan Minh Quyên
30
25
20
15
0
90
Xuất sắc
33
1353040035
Phạm Thị Bảo Quyên
21
25
20
15
0
81
Tốt
34
1353040036
Chế Ngọc Sương
25
25
14
15
5
84
Tốt
35
1353040037
Trần Thanh Tâm
21
25
13
15
0
74
Khá
36
1353040038
Lê Minh Thái
27
25
20
15
6
93
Xuất sắc
37
1353040040
Nguyễn Thị Thanh Thảo
30
25
20
15
0
90
Xuất sắc
38
1353040043
Phan Quốc Thịnh
21
25
19
15
0
80
Tốt
39
1353040044
Nguyễn Đức Thuận
21
25
19
15
5
85
Tốt
40
1353040045
Nguyễn Phước Tiến
21
25
13
15
0
74
Khá
41
1353040046
Huỳnh Thanh Tú
21
25
13
15
0
74
Khá
42
1353040047
Nguyễn Thị Thuỳ Trang
27
25
20
15
0
87
Tốt
43
1353040048
Lê Minh Trí
19
25
20
15
5
84
Tốt
44
1353040049
Lê Thị Bích Tuyền
27
25
20
15
5
92
Xuất sắc
45
1353040050
Tạ Duy Vinh
21
25
15
15
0
76
Khá
46
1353040051
Trần Thụy Thảo Vy
25
25
15
15
5
85
Tốt
47
1353040052
Hoàng Dương Bảo
21
25
15
15
10
86
Tốt
48
1353040053
Trần Thị Diễm
21
25
20
15
5
86
Tốt
49
1353040054
Nguyễn Thị Bảo Duy
21
25
20
15
0
81
Tốt
50
1353040055
Huỳnh Nguyễn Tiểu Đan
21
25
20
15
0
81
Tốt
51
1353040056
Nguyễn Trường Giang
25
25
15
15
0
80
Tốt
52
1353040057
Phạm Nguyễn Bảo Hân
26
25
15
15
0
81
Tốt
53
1353040058
Nguyễn Thị Ngọc Hân
21
25
13
15
0
74
Khá
54
1353040059
Hoàng Thị Thu Hiền
30
25
15
15
0
85
Tốt
55
1353040060
Đặng Thanh Hoàng
20
25
13
15
0
73
Khá
56
1353040061
Nguyễn Nhật Huy
18
25
14
15
0
72
Khá
57
1353040064
Nguyễn Thị Ánh Kiều
29
25
15
15
6
90
Xuất sắc
58
1353040065
Phạm Thị Kiều
23
25
20
15
0
83
Tốt
59
1353040066
Huỳnh Văn Ký
21
25
15
15
0
76
Khá
60
1353040067
Trần Cẩm Linh
23
25
15
15
5
83
Tốt
61
1353040068
Huỳnh Lê Trúc Mai
21
25
15
15
6
82
Tốt
62
1353040070
Nguyễn Thị Ngọc
21
25
19
15
0
80
Tốt
63
1353040071
Nguyễn Phước Nguyên
21
25
19
15
0
80
Tốt
64
1353040072
Trần Trọng Nguyễn
21
25
19
15
0
80
Tốt
65
1353040074
Nguyễn Thị Huỳnh Như
23
25
20
15
0
83
Tốt
66
1353040075
Mai Hiếu Nhân
21
25
15
15
0
76
Khá
67
1353040076
Dương Triều Nhi
23
25
13
15
0
76
Khá
68
1353040077
Nguyễn Thị Ngọc Nhung
25
25
13
15
5
83
Tốt
69
1353040078
Phạm Thị Út
27
25
16
15
0
83
Tốt
70
1353040079
Trần Tấn Phát
21
25
20
15
0
81
Tốt
71
1353040080
Lê Tấn Phát
21
25
13
15
0
74
Khá
72
1353040081
Trần Vĩnh Phúc
23
25
20
15
0
83
Tốt
73
1353040082
Lê Hoàng Anh Quân
21
25
20
15
0
81
Tốt
74
1353040083
Lê Nhật Quang
21
25
16
15
5
82
Tốt
75
1353040084
Trần Lê Trúc Quỳnh
27
25
15
15
5
87
Tốt
76
1353040085
Nguyễn Văn Sự
21
25
13
15
0
74
Khá
77
1353040086
Bùi Tạ Minh Thông
21
25
20
15
0
81
Tốt
78
1353040087
Nguyễn Thị Thạch Thảo
21
25
20
15
6
87
Tốt
79
1353040088
Nguyễn Thu Thảo
21
25
20
15
5
86
Tốt
80
1353040090
Lê Tân Thanh
19
25
13
15
0
72
Khá
81
1353040092
Nguyễn Thị Thanh Thúy
25
25
15
15
0
80
Tốt
82
1353040093
Lê Công Phúc Thịnh
21
25
19
15
0
80
Tốt
83
1353040094
Nguyễn Trung Thuần
23
25
20
15
5
88
Tốt
84
1353040095
Phạm Thị Cẩm Tiên
23
25
15
15
5
83
Tốt
85
1353040096
Hoàng Thanh Tùng
23
25
16
15
5
84
Tốt
86
1353040097
Hồ Thị Ngọc Trang
21
25
20
15
0
81
Tốt
87
1353040098
Lâm Thảo Trang
25
25
15
15
0
80
Tốt
88
1353040099
Phạm Thị Cẩm Trinh
21
25
15
15
5
81
Tốt
89
1353040101
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
23
25
15
15
5
83
Tốt
90
1353040102
Phan Thị Tường Vi
25
25
19
15
0
84
Tốt
91
1353040103
Trần Trịnh Lan Vi
25
25
15
15
0
80
Tốt
92
1353040104
Đặng Phúc Vinh
28
25
20
15
6
94
Xuất sắc
93
1353040105
Đỗ Thị Thanh Xuân
21
25
15
15
5
81
Tốt
94
1353040106
Nguyễn Thị Ngọc Yến
27
25
15
15
5
87
Tốt
95
1353040107
Lê Châu Quốc Huy
21
25
20
15
0
81
Tốt
96
1353040108
Dư Quang Cường
21
25
13
15
0
74
Khá
97
1353040109
Phạm Minh Đức
23
25
13
15
0
76
Khá
98
1353040110
Huỳnh Đăng Quang
21
25
15
15
0
76
Khá
99
1353040111
Võ Minh Tánh
21
25
19
15
0
80
Tốt
100
1353040112
Tạ Ái Như
21
25
16
15
5
82
Tốt
101
1353040113
Dương Hoàng Phong
23
25
13
15
0
76
Khá
102
1353040114
Hồ Trí Thức
21
25
20
15
6
87
Tốt
103
1353040115
Dương Ngọc Loan Thy
23
25
16
15
5
84
Tốt

THỐNG KÊ XẾP LOẠI ĐIỂM RÈN LUYỆN
Xuất sắc Tốt Khá TB-Khá Trung bình Yếu Kém
11 69 23 0 0 0 0

THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC TẬP
Xuất sắc Tốt Khá TB-Khá Trung bình Yếu Kém
0 1 17 50 32 3 0