DANH SÁCH CHIA NHÓM Y HỌC DỰ PHÒNG K39 (NĂM THỨ 6) - HỌC KỲ 2
Học phần: ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN 1
Lớp: Y Học Dự Phòng K39

PHÂN NHÓM
NHÓM
STT
MSSV
HỌ ĐỆM
TÊN
NGÀY SINH
GIỚI TÍNH
GHI CHÚ
A
1
1
1353040043
Phan Quốc Thịnh
20-08-1995
Nam
0987146111
2
1353040002
Lê Thanh Duy
23-10-1995
Nam
3
1353040003
Nguyễn Thị Thúy Duy
28-01-1995
Nữ
4
1353040004
Trần Tiến Đạt
10-10-1995
Nam
5
1353040005
Nguyễn Thị Ngọc Hân
23-08-1995
Nữ
6
1353040037
Trần Thanh Tâm
28-08-1995
Nam
7
1353040038
Lê Minh Thái
12-08-1994
Nam
8
1353040045
Nguyễn Phước Tiến
07-02-1995
Nam
9
1353040049
Lê Thị Bích Tuyền
10-01-1993
Nữ
10
1353040052
Hoàng Dương Bảo
03-09-1988
Nam
11
1353040055
Huỳnh Nguyễn Tiểu Đan
24-12-1995
Nam
12
1353040099
Phạm Thị Cẩm Trinh
19-05-1994
Nữ
A
2
1
1353040080
Lê Tấn Phát
22-01-1995
Nam
0943202213
2
1353040007
Nguyễn Thị Bảo
26-07-1995
Nữ
3
1353040008
Trần Lâm Hào
01-06-1995
Nam
4
1353040009
Nguyễn Thị Kim Hiền
15-03-1995
Nữ
5
1353040014
Lê Hoàng Lộc
18-05-1995
Nam
6
1353040020
Lê Nguyễn Thuỳ Mai
03-11-1995
Nữ
7
1353040022
Lê Thị Diễm My
13-06-1995
Nữ
8
1353040033
Trần Thị Minh Phương
23-05-1995
Nữ
9
1353040047
Nguyễn Thị Thuỳ Trang
19-11-1995
Nữ
10
1353040057
Phạm Nguyễn Bảo Hân
12-06-1995
Nữ
11
1353040072
Trần Trọng Nguyễn
16-05-1995
Nam
A
3
1
1353040010
Lâm Diệu Hiền
06-12-1995
Nữ
0845873327
2
1353040006
Phạm Thị Ngọc
06-01-1995
Nữ
3
1353040012
Phạm Huy Hoàng
08-05-1995
Nam
4
1353040017
Nguyễn Thị Thu Linh
30-11-1995
Nữ
5
1353040021
Bùi Kiều My
28-07-1995
Nữ
6
1353040023
Trần Thị Kim Ngân
15-01-1994
Nữ
7
1353040030
Nguyễn Thiện Nhân
28-08-1995
Nam
8
1353040031
Nguyễn Thị Hồng Nhung
20-02-1995
Nữ
9
1353040035
Phạm Thị Bảo Quyên
02-07-1995
Nữ
10
1353040046
Huỳnh Thanh
23-10-1994
Nam
11
1353040102
Phan Thị Tường Vi
05-09-1995
Nữ
A
4
1
1353040066
Huỳnh Văn
29-12-1994
Nam
0988343539
2
1353040044
Nguyễn Đức Thuận
05-02-1995
Nam
3
1353040054
Nguyễn Thị Bảo Duy
02-03-1995
Nữ
4
1353040056
Nguyễn Trường Giang
03-06-1995
Nam
5
1353040077
Nguyễn Thị Ngọc Nhung
26-07-1995
Nữ
6
1353040081
Trần Vĩnh Phúc
16-11-1995
Nam
7
1353040082
Lê Hoàng Anh Quân
15-07-1995
Nam
8
1353040105
Đỗ Thị Thanh Xuân
13-04-1994
Nữ
9
1353040106
Nguyễn Thị Ngọc Yến
10-06-1994
Nữ
10
1353040115
Dương Ngọc Loan Thy
12-03-1995
Nữ
A
5
1
1353040084
Trần Lê Trúc Quỳnh
21-12-1995
Nữ
0916650056
2
1353040058
Nguyễn Thị Ngọc Hân
16-08-1995
Nữ
3
1353040060
Đặng Thanh Hoàng
24-04-1995
Nam
4
1353040068
Huỳnh Lê Trúc Mai
04-03-1995
Nữ
5
1353040070
Nguyễn Thị Ngọc
21-09-1994
Nữ
6
1353040087
Nguyễn Thị Thạch Thảo
22-11-1994
Nữ
7
1353040092
Nguyễn Thị Thanh Thúy
10-10-1994
Nữ
8
1353040098
Lâm Thảo Trang
07-04-1994
Nữ
9
1353040104
Đặng Phúc Vinh
13-03-1995
Nam
10
1353040109
Phạm Minh Đức
19-01-1995
Nam
B
6
1
1353040061
Nguyễn Nhật Huy
01-12-1995
Nam
0908876465
2
1353040024
Nguyễn Thị Kim Ngọc
01-03-1995
Nữ
3
1353040028
Đặng Thị Huỳnh Như
10-10-1994
Nữ
4
1353040032
Bùi Ngọc Phương Oanh
02-10-1995
Nữ
5
1353040064
Nguyễn Thị Ánh Kiều
03-08-1995
Nữ
6
1353040083
Lê Nhật Quang
30-08-1995
Nam
7
1353040086
Bùi Tạ Minh Thông
09-10-1995
Nam
8
1353040093
Lê Công Phúc Thịnh
04-08-1995
Nam
9
1353040096
Hoàng Thanh Tùng
18-01-1995
Nam
10
1353040110
Huỳnh Đăng Quang
25-01-1995
Nam
B
7
1
1353040079
Trần Tấn Phát
22-05-1995
Nam
0974410648
2
1353040025
Phạm Văn Ngậm
22-12-1994
Nam
3
1353040048
Lê Minh Trí
10-05-1995
Nam
4
1353040050
Tạ Duy Vinh
21-05-1995
Nam
5
1353040075
Mai Hiếu Nhân
11-02-1995
Nam
6
1353040090
Lê Tân Thanh
25-01-1994
Nam
7
1353040095
Phạm Thị Cẩm Tiên
25-11-1994
Nữ
8
1353040108
Dư Quang Cường
29-08-1995
Nam
9
1353040111
Võ Minh Tánh
08-08-1994
Nam
10
1353040113
Dương Hoàng Phong
09-03-1995
Nam
B
8
1
1353040013
Huỳnh Bửu Huyền
10-11-1995
Nữ
0796810121
2
1353040011
Huỳnh Trần Mỹ Hiện
01-12-1995
Nữ
3
1353040036
Chế Ngọc Sương
14-07-1995
Nữ
4
1353040053
Trần Thị Diễm
09-01-1995
Nữ
5
1353040059
Hoàng Thị Thu Hiền
15-02-1995
Nữ
6
1353040071
Nguyễn Phước Nguyên
10-10-1990
Nam
7
1353040076
Dương Triều Nhi
06-10-1995
Nữ
8
1353040078
Phạm Thị Út
23-05-1995
Nữ
9
1353040094
Nguyễn Trung Thuần
04-10-1995
Nam
10
1353040107
Lê Châu Quốc Huy
07-07-1994
Nam
B
9
1
1353040085
Nguyễn Văn Sự
14-08-1995
Nam
0833450045
2
1353040018
Tô Gia Linh
15-06-1995
Nữ
3
1353040019
Trần Thị Thùy Linh
02-08-1995
Nữ
4
1353040027
Lê Thị Phương Nguyên
22-10-1994
Nữ
5
1353040029
Phạm Hồng Nhân
27-10-1995
Nam
6
1353040034
Ngô Phan Minh Quyên
28-12-1995
Nữ
7
1353040040
Nguyễn Thị Thanh Thảo
14-02-1995
Nữ
8
1353040051
Trần Thụy Thảo Vy
19-10-1995
Nữ
9
1353040065
Phạm Thị Kiều
01-01-1994
Nữ
10
1353040097
Hồ Thị Ngọc Trang
17-04-1995
Nữ
B
10
1
1353040112
Tạ Ái Như
17-11-1995
Nữ
0845676555
2
1353040001
Trần Thị Kim Ánh
08-09-1995
Nữ
3
1353040016
Nguyễn Tiểu Linh
29-06-1994
Nam
4
1353040067
Trần Cẩm Linh
20-07-1995
Nữ
5
1353040074
Nguyễn Thị Huỳnh Như
25-12-1995
Nữ
6
1353040088
Nguyễn Thu Thảo
14-07-1994
Nữ
7
1353040101
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
13-06-1995
Nữ
8
1353040103
Trần Trịnh Lan Vi
06-04-1994
Nữ
9
1353040114
Hồ Trí Thức
15-01-1995
Nam


Lớp phó học tập
(Ký và ghi rõ họ tên)


Lê Minh Thái
Cần Thơ, ngày 19 tháng 06 năm 2019
Lớp trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)


Hoàng Dương Bảo