:: Hệ thống quản lý - Y Học Dự Phòng 39 - ĐH Y Dược Cần Thơ >> Thống kê quỹ lớp (Từ 04/2015)
BẢNG THỐNG KÊ & CÂN ĐỐI QUỸ LỚP YHDP39
STT Ngày GD Nội dung Khoản Số tiền Người thu/chi Ngày cập nhật Giờ cập nhật Chứng từ
1
01/04/2015 Tồn quỹ đến tháng 04/2015
thu
+1.332.500đ
Thủ quỹ
09-09-2015
00:00:00
2
22/05/2015 Card điện thoại SMS thông báo
chi
-100.000đ
Thủ quỹ
09-09-2015
00:00:00
3
23/05/2015 Photo nhật ký lâm sàng
chi
-55.000đ
Thủ quỹ
09-09-2015
00:00:00
4
23/05/2015 Photo giấy thi TT DDATTP
chi
-23.000đ
Thủ quỹ
09-09-2015
00:00:00
5
28/05/2015 Card điện thoại SMS thông báo
chi
-50.000đ
Thủ quỹ
09-09-2015
00:00:00
6
06/07/2015 Bao thư dùng gửi giấy SHH về tận nhà
chi
-45.000đ
Thủ quỹ
09-09-2015
00:00:00
7
06/07/2015 Photo giấy giới thiệu + giấy sinh hoạt hè
chi
-46.000đ
Thủ quỹ
09-09-2015
00:00:00
8
08/07/2015 Card điện thoại
chi
-100.000đ
Thủ quỹ
09-09-2015
00:00:00
9
17/07/2015 Phí chuyển bưu điện giấy sinh hoạt hè cho các bạn.
chi
-250.000đ
Thủ quỹ
09-09-2015
00:00:00
10
17/07/2015 Phí chuyển ngân hàng: Chuyển 250k phí để chuyển phát nhanh giấy SHH (Phí chuyển từ Sacombank Hậu Giang sang VCB BRVT)
chi
-33.000đ
Thủ quỹ
09-09-2015
00:00:00
11
23/07/2015 Phí chuyển bưu điện giấy sinh hoạt hè cho các bạn. (Còn dư)
thu
+38.000đ
Thủ quỹ
09-09-2015
00:00:00
12
15/08/2015 Phí chuyển hoàn thư bảo đảm giấy SHH do không phát được cho Lê Tấn Phát (Phát 2 lần không có người ở nhà)
chi
-8.000đ
Thủ quỹ
09-09-2015
00:00:00
13
24/08/2015 SMS + Điện thoại: Liên hệ giảng viên một số bạn học lại hè; Thông báo một số bạn thi lại, học lại; Liên hệ giảng viên các bộ môn đặt giáo trình.
chi
-30.000đ
Thủ quỹ
09-09-2015
00:00:00
14
29/08/2015 Sinh hoạt chủ nhiệm - Nước + dĩa
chi
-24.000đ
Thủ quỹ
09-09-2015
00:00:00
15
29/08/2015 Văn kiện đại hội lớp YHDP39
chi
-27.000đ
Thủ quỹ
09-09-2015
00:00:00
16
01/09/2015 Thu tiền quỹ lớp tháng 09/2015 (20.000 VND x104 bạn)
thu
+2.080.000đ
Thủ quỹ
12-09-2015
02:53:24
17
05/09/2015 Câu hỏi tự học môn CDHA
chi
-20.000đ
Thủ quỹ
09-09-2015
00:00:00
18
07/09/2015 Nước cho giảng viên
chi
-12.000đ
Thủ quỹ
09-09-2015
00:00:00
19
07/09/2015 Phấn viết bảng
chi
-3.000đ
Thủ quỹ
09-09-2015
00:00:00
20
08/09/2015 Thu tiền giáo trình Dược lý (38.000 VND x104)
thu
+3.952.000đ
Thủ quỹ
12-09-2015
02:54:29
21
08/09/2015 Thu tiền giáo trình Sinh lý bệnh - Miễn dịch (Giáo trình 25.000 VND; Thực hành 3.500 VND; x104 quyển)
thu
+2.964.000đ
Thủ quỹ
12-09-2015
03:01:49
22
08/09/2015 Thu tiền giáo trình CDHA (33.000 VND x104 quyển)
thu
+3.432.000đ
Thủ quỹ
12-09-2015
03:03:27
23
08/09/2015 Thu tiền giáo trình KHHV&GDSK (15.500 VND x104 quyển)
thu
+1.612.000đ
Thủ quỹ
12-09-2015
03:05:52
24
08/09/2015 Thu tiền giáo trình Ngoại CS 1 (15.000 VND x104 quyển)
thu
+1.560.000đ
Thủ quỹ
12-09-2015
03:07:46
25
08/09/2015 Sung quỹ tiền photo giáo trình thu dư 500 đồng do thủ quỹ không có đủ số lượng tiền lẻ để thối (500 VND x104)
thu
+52.000đ
Thủ quỹ
12-09-2015
03:11:37
26
08/09/2015 Thu tiền giáo trình Nội CS 1 (10.500 VND x104 quyển)
thu
+1.092.000đ
Thủ quỹ
18-10-2015
18:23:09
27
09/09/2015 Thanh toán tiền phô tô sách GDHV&GDSK (15.500 VNĐ * 104 quyển)
chi
-1.612.000đ
Thủ quỹ
02-10-2015
22:36:12
28
09/09/2015 Thanh toán tiền phô tô sách CĐNA (33.000 VNĐ * 104 quyển)
chi
-3.432.000đ
Thủ quỹ
02-10-2015
22:37:26
29
11/09/2015 Thanh toán tiền photo sách Dược lý YHDP39 (Giá 38.000 VND x104 quyển)
chi
-3.952.000đ
Thủ quỹ
12-09-2015
02:49:36
30
14/09/2015 Phô tô Tài liệu hướng dẫn tự học Dược lý (4.000 VNĐ* 104 )
chi
-416.000đ
Thủ quỹ
02-10-2015
22:38:48
31
15/09/2015 Mua nước cho GV ( 3.500 VNĐ * 10 chai)
chi
-35.000đ
Thủ quỹ
02-10-2015
22:42:14
32
21/09/2015 Thanh toán tiền giáo trình Sinh lý bệnh - Miễn dịch (Giáo trình 25.000 VND; Thực hành 3.500 VND; x104 quyển
chi
-2.964.000đ
Thủ quỹ
02-10-2015
22:48:45
33
21/09/2015 Thanh toán tiền giáo trình Ngoại CS 1 (15.000 VND x104 quyển)
chi
-1.560.000đ
Thủ quỹ
02-10-2015
22:50:32
34
23/09/2015 10 chai nước cho GV
chi
-35.000đ
Thủ quỹ
18-10-2015
18:27:36
35
07/10/2015 Phô giáy KT giữa kỳ nhóm đi Nội
chi
-20.000đ
Thủ quỹ
18-10-2015
18:28:18
36
15/10/2015 Thanh toán tiền giáo trình Nội CS 1 (10.500 VND x104 quyển)
chi
-1.092.000đ
Thủ quỹ
18-10-2015
18:27:01
37
19/10/2015 5 chai nước cho GV
chi
-20.000đ
Thủ quỹ
22-10-2015
11:50:25
38
20/10/2015 60 cây kẹo tổ chức 20/10
chi
-190.000đ
Thủ quỹ
22-10-2015
11:51:09
39
20/10/2015 60 cái bong bóng tổ chức 20/10
chi
-42.000đ
Thủ quỹ
22-10-2015
11:52:04
40
20/10/2015 Dây thun+bột tổ chức 20/10
chi
-7.000đ
Thủ quỹ
22-10-2015
11:52:38
41
29/10/2015 Thu hộ quỹ Đoàn & Hội
thu
+4.920.000đ
Thủ quỹ
02-11-2015
22:07:23
42
29/10/2015 Bàn giao quỹ Hội & Đoàn
chi
-4.920.000đ
Thủ quỹ
02-11-2015
22:08:00
43
29/10/2015 Thanh toán phí phô tô (NCS 1, nhóm 4)
chi
-57.000đ
Thủ quỹ
02-11-2015
22:11:01
44
29/10/2015 Thanh toán phí phô tô (NgCS1, nhóm 2)
chi
-22.000đ
Thủ quỹ
02-11-2015
22:11:56
45
01/11/2015 Tiền dư đóng BHYT năm học 2015-2016 (300 VND x 104)
thu
+31.200đ
Lớp trưởng
16-11-2015
02:00:34
46
02/11/2015 5 chai Nước suối cho giảng viên
chi
-20.000đ
Thủ quỹ
02-11-2015
22:12:47
47
04/11/2015 Phô tô tài liệu Nhóm 1-Nội cơ sở 1
chi
-60.000đ
Thủ quỹ
12-11-2015
20:30:21
48
04/11/2015 Phô tô tài liệu Nhóm 2-Nội cơ sở 1
chi
-49.000đ
Thủ quỹ
12-11-2015
20:30:53
49
05/11/2015 Card điện thoại
chi
-100.000đ
Thủ quỹ
12-11-2015
20:31:26
50
10/11/2015 5 chai nước cho GV
chi
-20.000đ
Thủ quỹ
12-11-2015
20:32:13
51
12/11/2015 Giấy kiểm tra giữa kỳ Sinh Lý Bệnh
chi
-31.000đ
Thủ quỹ
16-11-2015
21:55:48
52
16/11/2015 Bài giảng TH Dược Lý
chi
-117.000đ
Thủ quỹ
16-11-2015
22:00:00
53
19/11/2015 62 hoa hồng (8k/1 bông)
chi
-496.000đ
Thủ quỹ
21-11-2015
22:49:16
54
19/11/2015 32 hoa đồng tiền (4k/1 bông)
chi
-128.000đ
Thủ quỹ
21-11-2015
22:49:52
55
19/11/2015 Lá + nhụy
chi
-138.000đ
Thủ quỹ
21-11-2015
22:51:55
56
19/11/2015 26 giấy kiếng gói ( 3k/tờ, 13 bó)
chi
-78.000đ
Thủ quỹ
21-11-2015
22:52:48
57
19/11/2015 3 bức thư pháp (20k/1 bức)
chi
-60.000đ
Thủ quỹ
21-11-2015
22:53:23
58
23/11/2015 Phiếu điểm danh Dược Lý
chi
-104.000đ
Thủ quỹ
23-11-2015
21:38:14
59
23/11/2015 Tài liệu TH Dược lý (mỗi nhóm 1 bản)
chi
-39.000đ
Thủ quỹ
23-11-2015
21:39:25
60
02/12/2015 Phô tào liệu nhóm Nhóm 2 NCS (Nhóm trưởng Phạm Thị Út)
chi
-45.000đ
Thủ quỹ
02-12-2015
10:23:47
61
02/12/2015 Phô tài liệu Nhóm 3 NCS (Nhóm trưởng Cẩm Tiên)
chi
-68.000đ
Thủ quỹ
02-12-2015
10:24:50
62
5/12/2015 Phiếu điểm danh CĐHA
chi
-104.000đ
Thủ quỹ
22-12-2015
19:09:32
63
22/12/2015 Tài liệu Dược lý-Bài Ho (Lớp Phó phô)
chi
-104.000đ
Thủ quỹ
31-12-2015
10:50:02
64
28/12/2015 Giấy kiểm tra Thực tập CĐHA
chi
-22.000đ
Thủ quỹ
31-12-2015
10:48:05
65
29/12/2015 Quỹ Tháng 12
thu
+2.020.000đ
Thủ quỹ
31-12-2015
10:46:42
66
29/12/2015 Tài liệu Dược lý-Bài Kháng sinh (Lớp Phó phô)
chi
-416.000đ
Thủ quỹ
31-12-2015
10:49:14
67
30/12/2015 Tài liệu Bài giảng Dược lý
chi
-102.000đ
Thủ quỹ
31-12-2015
10:51:14
68
31/12/2015 Giấy A4 Double
chi
-55.000đ
Thủ quỹ
28-01-2016
21:34:54
69
19/02/2016 5 chai suối GV
chi
-25.000đ
Thủ quỹ
24-02-2016
20:27:03
70
21/02/2016 Nạp tiền hệ thống SMS thông báo lớp YHDP39
chi
-115.000đ
Lớp trưởng
21-02-2016
20:53:55
71
22/02/2016 Thùng suối nhỏ GV (24 chai)
chi
-75.000đ
Thủ quỹ
24-02-2016
20:27:44
72
10/03/2016 Phô phiếu điều tra cộng đồng
chi
-102.000đ
Thủ quỹ
10-03-2016
22:41:39
73
25/03/2016 Bọc nhặt rác
chi
-16.000đ
Thủ quỹ
20-04-2016
11:20:04
74
27/03/2016 Nạp tiền hệ thống SMS thông báo lớp YHDP39
chi
-200.000đ
Thủ quỹ
28-03-2016
07:14:36
75
29/03/2016 Cafe cho Thầy Tài
chi
-10.000đ
Thủ quỹ
05-04-2016
18:18:16
76
29/03/2016 Bù tiền Giáo trình (do bạn Diệp Anh Khoa chưa đi học lại)
chi
-101.000đ
Thủ quỹ
05-04-2016
18:20:41
77
04/04/2016 In danh sách nhóm (mỗi nhóm 2 danh sách) + Kế hoạch Thực tập LS Đợt 1 mỗi nhóm: 16 nhóm x (2 danh sách + 1 kế hoạch)
chi
-96.000đ
Thủ quỹ
01-11-2016
17:33:24
78
19/04/2016 Nạp tiền và khởi tạo hệ thống SMS dành riêng cho Ban quản lý lớp
chi
-300.000đ
Thủ quỹ
10-05-2016
16:03:42
79
29/04/2016 In danh giấy thi giữa kỳ HLKN2
chi
-20.600đ
Thủ quỹ
10-05-2016
16:02:57
80
04/05/2016 In danh sách nhóm (mỗi nhóm 2 danh sách) + Kế hoạch Thực tập LS Đợt 2 mỗi nhóm: 16 nhóm x (2 danh sách + 1 kế hoạch)
chi
-9.600đ
Thủ quỹ
10-05-2016
16:02:15
81
06/05/2016 Nạp tiền cho hệ thống SMS nội bộ dành cho thành viên và nhóm trưởng
chi
-200.000đ
Thủ quỹ
10-05-2016
16:04:48
82
20/05/2016 Giấy A4 Double (loại 2)
chi
-75.000đ
Thủ quỹ
26-05-2016
20:39:03
83
25/05/2016 Giấy thi HLKN
chi
-23.000đ
Thủ quỹ
26-05-2016
20:39:54
84
08/06/2016 Cafe cho Thầy Tài
chi
-10.000đ
Thủ quỹ
12-06-2016
21:45:45
85
15/06/2016 Cafe cho Thầy Tài
chi
-10.000đ
Thủ quỹ
19-06-2016
23:50:31
86
17/06/2016 Bài Giang bài 8 XHYH
chi
-91.000đ
Thủ quỹ
19-06-2016
23:51:22
87
17/06/2016 Quỷ Tháng 5 ( 102 bạn * 20k)
thu
+2.040.000đ
Thủ quỹ
19-06-2016
23:56:51
88
17/09/2016 3 chai suối cho GV
chi
-15.000đ
Thủ quỹ
04-10-2016
22:02:38
89
19/09/2016 1 thùng suối cho GV ( 24 chai)
chi
-89.000đ
Thủ quỹ
04-10-2016
22:03:27
90
19/09/2016 1 hộp phấn
chi
-5.000đ
Thủ quỹ
04-10-2016
22:03:53
91
19/09/2016 Ống hút
chi
-4.000đ
Thủ quỹ
04-10-2016
22:09:34
92
11/10/2016 Nạp sms hệ thống cho lớp
chi
-300.000đ
Thủ quỹ
18-10-2016
18:37:32
93
14/10/2016 Thùng nước cho GV
chi
-89.000đ
Thủ quỹ
18-10-2016
18:39:07
94
25/10/2016 Giấy A4 Double (giấy cứng)
chi
-82.000đ
Thủ quỹ
01-11-2016
17:07:38
95
02/11/2016 Qũy Tháng 11
thu
+2.060.000đ
Thủ quỹ
15-11-2016
18:23:14
96
04/11/2016 Tiền đóng BHYT 2017 dư chuyển sang quỹ lớp (2.620 VND x 99 BHYT tại trường) + (3.000 VND x 4 BHYT Địa phương cấp)
thu
+271.000đ
Lớp trưởng
04-11-2016
19:05:07
97
06/11/2016 Phô 14 Bài kiểm tra giữa kì Nội bệnh lí 1 gửi GV cho đề
chi
-10.000đ
Thủ quỹ
16-11-2016
22:30:12
98
10/11/2016 Sổ tay thực tập YHCT
chi
-309.000đ
Thủ quỹ
15-11-2016
18:24:25
99
16/11/2016 Giấy kiểm tra + Sổ trực nhóm 1,3,5,7 môn Sản+ Nhiễm ( Hoàng Tùng phô )
chi
-65.000đ
Thủ quỹ
16-11-2016
22:18:14
100
16/11/2016 Giấy kiểm tra + Sổ trực nhóm 2,4,6,8 môn Sản( Hiền Hoàng phô )
chi
-25.000đ
Thủ quỹ
16-11-2016
22:20:07
101
16/11/2016 Thẻ điểm danh RFID (Số lượng 110)
chi
-410.000đ
Lớp trưởng
17-11-2016
21:59:02
102
18/11/2016 Hoa 20/11 ( 3 giỏ lớn)
chi
-660.000đ
Thủ quỹ
18-11-2016
14:18:02
103
18/11/2016 Hoa 20/11 ( 2 giỏ nhỏ )
chi
-360.000đ
Thủ quỹ
18-11-2016
14:18:58
104
06/01/2017 Ép nhựa thẻ BHYT chống ướt, rách, lem và mất chữ (99 thẻ x 1.500 VND)
chi
-148.000đ
Lớp trưởng
06-01-2017
15:57:16
105
18/01/2017 Tiền phô tô + giấy thi từ BM Nhi
chi
-52.000đ
Thủ quỹ
18-01-2017
12:19:34
106
21/01/2017 Viếng thăm nhà bạn Thuỳ Linh
chi
-500.000đ
Thủ quỹ
23-01-2017
22:06:57
107
07/02/2017 Thùng nước suối cho GV ( 24 chai )
chi
-95.000đ
Thủ quỹ
07-02-2017
09:50:01
108
22/02/2017 Cafe cho Thầy Hữu
chi
-10.000đ
Thủ quỹ
03-03-2017
20:44:21
109
27/02/2017 1 giỏ Hoa tặng GV
chi
-200.000đ
Thủ quỹ
27-02-2017
23:12:52
110
03/03/2017 Phô Bảng chọn kiểm định thống kê
chi
-165.000đ
Thủ quỹ
03-03-2017
20:41:43
111
03/03/2017 Thùng nước suối cho GV ( 24 chai )
chi
-95.000đ
Thủ quỹ
03-03-2017
20:42:52
112
03/03/2017 Cafe cho Thầy Hữu
chi
-10.000đ
Thủ quỹ
03-03-2017
20:45:11
113
05/03/2017 Phô tờ sinh thống kê ( do GT in thiếu)
chi
-20.000đ
Thủ quỹ
07-03-2017
09:45:45
114
08/03/2017 2 Giỏ Hoa nhỏ 8/3 ( 150.000*2)
chi
-300.000đ
Thủ quỹ
09-03-2017
10:02:59
115
19/03/2017 Lốc A4 gửi LT in giấy kiểm tra
chi
-55.000đ
Thủ quỹ
22-03-2017
22:22:28
116
19/03/2017 Nước suối GV ( 7chai/ tuần * 5 tuần * 6k/chai) Ghi chú: Vì buổi trưa Thủ quỷ không về nhà nên không mua thùng như các lần trước, nước suối được mua tại Căn tin)
chi
-210.000đ
Thủ quỹ
21-04-2017
13:19:59
117
20/03/2017 Bài dịch Thầy Đạt gửi 8 nhóm ( Lớp phó phô)
chi
-80.000đ
Thủ quỹ
27-03-2017
19:54:56
118
23/03/2017 Tiền cắm trại ( 50k*103 bạn)
thu
+5.150.000đ
Thủ quỹ
27-03-2017
19:53:58
119
24/03/2017 Trà đá
chi
-8.000đ
Thủ quỹ
27-03-2017
20:10:08
120
24/03/2017 Giay A4 cứng màu đỏ 100 tờ
chi
-48.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:36:25
121
24/03/2017 Giay in ảnh
chi
-57.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:37:02
122
24/03/2017 Giay Rôki
chi
-40.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:37:34
123
24/03/2017 Giay xốp vàng
chi
-56.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:38:03
124
24/03/2017 Giay xốp xanh
chi
-36.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:38:36
125
24/03/2017 Giay xốp nâu
chi
-8.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:39:17
126
24/03/2017 Keo 2 mặt
chi
-8.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:39:42
127
24/03/2017 Keo trong
chi
-12.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:40:05
128
24/03/2017 Ghim bấm
chi
-15.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:40:35
129
24/03/2017 Keo sáp
chi
-18.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:40:58
130
24/03/2017 Keo nến
chi
-40.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:41:21
131
24/03/2017 Keo sữa
chi
-6.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:42:24
132
24/03/2017 Sơn hộp
chi
-26.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:42:48
133
24/03/2017 Bút lông
chi
-6.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:43:10
134
24/03/2017 Gôm
chi
-4.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:43:30
135
24/03/2017 Dây trang trí
chi
-25.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:43:56
136
24/03/2017 Dây bẹ
chi
-4.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:45:01
137
24/03/2017 2 cuồn dây ni lông
chi
-12.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:45:34
138
25/03/2017 Dây chì+ ni lông + chỉ
chi
-32.000đ
Thủ quỹ
27-03-2017
20:10:52
139
25/03/2017 Bạc trải
chi
-80.000đ
Thủ quỹ
27-03-2017
20:11:24
140
25/03/2017 Thùng nước ( 12k*3 thùng)
chi
-36.000đ
Thủ quỹ
27-03-2017
20:12:43
141
25/03/2017 Dĩa+chén+khăn giấy+ly
chi
-52.000đ
Thủ quỹ
27-03-2017
20:13:31
142
25/03/2017 băng keo + dây bẹ
chi
-14.000đ
Thủ quỹ
27-03-2017
20:13:59
143
25/03/2017 Quýt để bàn Bác Hồ
chi
-28.000đ
Thủ quỹ
27-03-2017
20:14:54
144
25/03/2017 Mận ( 18k*5,5kg)
chi
-99.000đ
Thủ quỹ
27-03-2017
20:16:42
145
25/03/2017 xoài ( 15k*5kg)
chi
-75.000đ
Thủ quỹ
27-03-2017
20:17:18
146
25/03/2017 ổi (11k*7kg)
chi
-77.000đ
Thủ quỹ
27-03-2017
20:17:59
147
25/03/2017 Sắn ( 9k*5kg)
chi
-45.000đ
Thủ quỹ
27-03-2017
20:18:47
148
25/03/2017 Muối ( 2 keo)
chi
-20.000đ
Thủ quỹ
27-03-2017
20:19:19
149
25/03/2017 Thuê rạp (Kiều My)
chi
-900.000đ
Thủ quỹ
27-03-2017
20:22:53
150
25/03/2017 Nước đá
chi
-45.000đ
Thủ quỹ
27-03-2017
20:51:03
151
25/03/2017 Dây chì
chi
-22.000đ
Thủ quỹ
27-03-2017
21:18:36
152
25/03/2017 Mua giấy in cho Lớp trưởng
chi
-50.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
16:45:24
153
25/03/2017 2 hộp kim bấm
chi
-10.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
16:46:16
154
25/03/2017 2 lá cờ Tổ Quốc
chi
-148.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
16:47:06
155
25/03/2017 2 cái lờ
chi
-21.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:01:27
156
25/03/2017 2 cây chổi
chi
-25.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:13:55
157
25/03/2017 1 cái len
chi
-30.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:14:22
158
25/03/2017 2 bịt bông gòn lớn
chi
-36.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:14:51
159
25/03/2017 3 chai sơn xịt
chi
-84.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:15:23
160
25/03/2017 chì + keo
chi
-4.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:15:53
161
25/03/2017 3 cuốn keo 2 mặt
chi
-9.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:16:15
162
25/03/2017 Tiền nuơc
chi
-20.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:16:51
163
25/03/2017 Dụng cuj làm trại
chi
-16.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:17:24
164
25/03/2017 Loa
chi
-1.000.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:20:14
165
25/03/2017 Tre
chi
-120.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:20:51
166
25/03/2017 Lá dừa
chi
-50.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:21:15
167
25/03/2017 Logo Đoàn
chi
-12.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:21:55
168
25/03/2017 Thước dây
chi
-17.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:22:25
169
25/03/2017 Ban Vĩnh Phuc mua đồ
chi
-107.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:23:31
170
25/03/2017 Dây loa
chi
-35.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:23:59
171
25/03/2017 Tiền cắt cỏ
chi
-100.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:25:12
172
25/03/2017 Nước
chi
-70.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:25:38
173
25/03/2017 Keo sữa
chi
-17.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:26:05
174
25/03/2017 Decan PVC 110 tờ
chi
-132.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:35:26
175
25/03/2017 Nước đá
chi
-15.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:47:23
176
27/03/2017 Phần thưởng cho bạn gửi bản mẫu và dựng trại Phan Quốc Thịnh MSSV 1353040043
chi
-100.000đ
Thủ quỹ
27-03-2017
21:23:24
177
27/03/2017 Nhận tiền hỗ trợ của Trường
thu
+2.000.000đ
Thủ quỹ
30-03-2017
17:48:26
178
27/03/2017 7 chai suối cho GV (26/2-3/3/2018)
chi
-35.000đ
Thủ quỹ
20-03-2018
14:00:42
179
18/04/2017 Cafe cho Thầy Tài
chi
-10.000đ
Thủ quỹ
21-04-2017
13:21:06
180
23/04/2017 10 chai suối
chi
-60.000đ
Thủ quỹ
22-05-2017
15:48:18
181
22/05/2017 Súng bắn keo loại lớn (Lý do mua: cắm trại mượn Lớp trưởng lớp dùng làm mất)
chi
-105.000đ
Thủ quỹ
22-05-2017
15:22:41
182
22/05/2017 Giấy Double A 80gram
chi
-85.000đ
Thủ quỹ
22-05-2017
15:24:20
183
22/05/2017 Cafe cho Thầy Tài
chi
-7.000đ
Thủ quỹ
22-05-2017
15:46:06
184
23/05/2017 Nạp sms hệ thống cho lớp
chi
-200.000đ
Thủ quỹ
26-05-2017
21:29:05
185
28/07/2017 Giấy Double A 80gram
chi
-90.000đ
Thủ quỹ
22-08-2017
18:04:05
186
29/08/2017 Thùng suối cho GV
chi
-89.000đ
Thủ quỹ
27-09-2017
16:45:11
187
20/09/2017 Dư 500đ tiền giáo trình HL1 Y5 (77 bạn)
thu
+38.500đ
Thủ quỹ
27-09-2017
16:01:32
188
27/09/2017 Phô bài giảng RHM bài Ung thư miệng
chi
-92.000đ
Thủ quỹ
27-09-2017
16:43:08
189
07/10/2017 Giấy A4 Double
chi
-85.000đ
Thủ quỹ
09-10-2017
20:09:35
190
15/10/2017 Phong bì ( Lớp trưởng)
chi
-30.000đ
Thủ quỹ
05-11-2017
19:08:28
191
15/10/2017 DS Lâm sàng HK1-HK2 năm 4 (LT)
chi
-84.000đ
Thủ quỹ
05-11-2017
19:10:09
192
15/10/2017 DS Lâm sàng HK1 năm 5 (LT)
chi
-67.200đ
Thủ quỹ
05-11-2017
19:10:52
193
15/10/2017 In giấy Kiểm tra hk1 năm 4
chi
-70.040đ
Thủ quỹ
05-11-2017
19:12:36
194
15/10/2017 In giấy Kiểm tra HK2 năm 4 (LT)
chi
-70.040đ
Thủ quỹ
05-11-2017
19:13:24
195
15/10/2017 In giấy LS Sản 2 đợt năm 4 (LT)
chi
-35.020đ
Thủ quỹ
05-11-2017
19:14:15
196
15/10/2017 In giấy SHH (Lớp trưởng)
chi
-51.100đ
Thủ quỹ
05-11-2017
19:15:08
197
21/10/2017 Thùng suối cho GV
chi
-89.000đ
Thủ quỹ
05-11-2017
18:42:39
198
01/11/2017 2 CAFE cho GV
chi
-20.000đ
Thủ quỹ
05-11-2017
18:43:20
199
17/11/2017 4 CAFE cho GV
chi
-40.000đ
Thủ quỹ
19-11-2017
17:03:01
200
20/11/2017 5 Giỏ Hoa, 4 nhóm Ls 180*4 ( phần mềm upload đã sửa đã up minh chứng)
chi
-720.000đ
Thủ quỹ
02-03-2018
10:20:54
201
20/11/2017 1 giỏ Hoa tặng CVHT 180*1 ( hệ thống upload đã sửa đã up minh chứng)
chi
-180.000đ
Thủ quỹ
02-03-2018
10:22:30
202
12/12/2017 Quỹ lớp Tháng 12 ( 65 bạn )
thu
+1.300.000đ
Thủ quỹ
01-02-2018
15:30:06
203
13/12/2017 Giấy Double A 80gram
chi
-85.000đ
Thủ quỹ
01-02-2018
15:25:39
204
13/12/2017 Cafe cho GV
chi
-10.000đ
Thủ quỹ
01-02-2018
15:26:22
205
13/12/2017 Cafe cho GV
chi
-10.000đ
Thủ quỹ
01-02-2018
15:26:23
206
22/12/2017 5 chai suối cho GV (tuần 1 HK2)
chi
-25.000đ
Thủ quỹ
01-02-2018
15:23:25
207
01/02/2018 Cafe cho GV
chi
-10.000đ
Thủ quỹ
01-02-2018
15:27:16
208
01/02/2018 5 chai suối cho GV (tuần 2 HK2)
chi
-25.000đ
Thủ quỹ
01-02-2018
15:28:24
209
27/02/2018 2 giỏ Hoa tặng GV ngày 27/2, 150*2 ( 1 giỏ tặng GV, 1 giỏ tặng CVHT)
chi
-300.000đ
Thủ quỹ
02-03-2018
10:25:58
210
01/03/2018 Cafe cho Thầy Tài
chi
-10.000đ
Thủ quỹ
02-03-2018
10:25:12
211
5/03/2018 6 chai suối cho GV (5-10/3/2018)
chi
-30.000đ
Thủ quỹ
20-03-2018
14:02:49
212
12/03/2018 6 chai suối cho GV (12-17/03/2018)
chi
-30.000đ
Thủ quỹ
20-03-2018
14:03:49
213
13/03/2018 Tiền quỹ Tháng 12/2017 (39 bạn còn lại)
thu
+780.000đ
Thủ quỹ
20-03-2018
14:14:14
214
14/03/2018 Nạp card hệ thống SMS (Lớp trưởng nạp)
chi
-300.000đ
Thủ quỹ
20-03-2018
14:09:17
215
15/03/2018 Càe sữa cho Thầy Tài
chi
-12.000đ
Thủ quỹ
20-03-2018
14:06:36
216
24/03/2018 10 chai suối (từ ngày 19/24/03/2018)
chi
-50.000đ
Thủ quỹ
27-03-2018
19:13:30
217
25/03/2018 3 chai nước suối ( bạn Bảo Duy mua cho GVHD Cộng đồng 2)
chi
-15.000đ
Thủ quỹ
19-04-2018
20:01:02
218
14/04/2018 7 chai suối cho tuần học từ ngày 9-14/04/2017
chi
-35.000đ
Thủ quỹ
19-04-2018
20:03:48
219
15/04/2018 6 chai nước suối ( anh Bảo mua cho GV đoàn MEET về tham dự )
chi
-30.000đ
Thủ quỹ
19-04-2018
20:02:23
220
19/04/2018 Phô tô bệnh án Dinh dưỡng Bs Hiền (nhóm bạn Hồng Nhân phô )
chi
-130.000đ
Thủ quỹ
19-04-2018
19:59:11
221
19/04/2018 Phô tô bệnh án Dinh dưỡng Bs Nam ( nhóm bạn Thanh Duy phô )
chi
-62.000đ
Thủ quỹ
19-04-2018
19:59:52
222
19/04/2018 6 chai suối cho tuần học từ ngày 16-19/04/2018
chi
-30.000đ
Thủ quỹ
19-04-2018
20:04:47
223
10/05/2018 Phô tô bệnh án Dinh dưỡng ( bạn Bảo Quyên phô )
chi
-102.000đ
Thủ quỹ
21-05-2018
11:38:34
224
01/06/2018 Phô 10 bảng TCQLTY
chi
-30.000đ
Thủ quỹ
15-06-2018
11:20:19
225
14/06/2018 102 quyển số tay lâm sàng YHGD (BM phô 3.000 1 quyển)
chi
-306.000đ
Thủ quỹ
15-06-2018
11:21:20
226
05/10/2018 2 thùng nước suổi cho GV (từ ngày 27/8/2018-06/10/2018)
chi
-185.000đ
Thủ quỹ
05-10-2018
00:26:00
227
05/10/2018 2 cafe cho thầy Tài
chi
-20.000đ
Thủ quỹ
05-10-2018
00:26:35
228
05/10/2018 103 bản slide bài " Tai nạn và An toàn trong lao động sản xuất " (môn SKNN)
chi
-148.000đ
Thủ quỹ
05-10-2018
00:29:51
229
16/11/2018 2 cafe cho thầy Tài
chi
-20.000đ
Thủ quỹ
21-11-2018
14:47:49
230
21/11/2018 2 thùng nước suổi cho GV (từ ngày 10/10/2018-24/1012018)
chi
-185.000đ
Thủ quỹ
21-11-2018
14:49:22
231
21/11/2018 1 Bó hoa cho GV NHÂN NGÀY 20/11
chi
-200.000đ
Thủ quỹ
21-11-2018
14:50:48
232
21/11/2018 2 cà vạt tặng Thầy Hữu và A Nam nhân dịp 20-11
chi
-896.000đ
Thủ quỹ
21-11-2018
14:52:08
233
22/11/2018 Qũy Tháng 11/2018 20.000 * 103 bạn)
thu
+2.060.000đ
Thủ quỹ
22-11-2018
16:53:41
234
20/12/2018 3 cf Thầy Tài (ly nhỏ)
chi
-21.000đ
Thủ quỹ
31-12-2018
21:17:30
Tồn quỹ đến hiện tại
+1.576.600