:: Hệ thống quản lý - Y Học Dự Phòng 39 - ĐH Y Dược Cần Thơ >> Thống kê quỹ Chi Hội (Từ 09/2015)
BẢNG THỐNG KÊ & CÂN ĐỐI QUỸ CHI HỘI YHDP39
STT Ngày GD Nội dung Khoản Số tiền Người thu/chi Ngày cập nhật Giờ cập nhật Chứng từ
1
01/09/2014 Thu quỹ Hội năm học 2013-2014
thu
+2.099.000đ
CH Trưởng (cũ)
17-09-2015
20:46:17
2
01/10/2014 Nộp cho Liên Chi Hội Khoa
chi
-832.000đ
CH Trưởng (cũ)
17-09-2015
21:03:28
3
25/10/2014 Văn nghệ khoa
chi
-302.000đ
CH Trưởng (cũ)
17-09-2015
21:04:59
4
15/11/2014 Tổ chức bóng chuyền
chi
-400.000đ
CH Trưởng (cũ)
17-09-2015
20:59:48
5
12/04/2015 Hỗ trợ cuộc thi sinh viên thanh lịch
chi
-200.000đ
CH Trưởng (cũ)
17-09-2015
21:14:54
6
20/05/2015 Hỗ trợ Rung chuông vàng (đợt 1)
chi
-50.000đ
CH Trưởng (cũ)
17-09-2015
21:01:02
7
30/08/2015 Chốt quỹ năm học Y2
chi
-312.000đ
CH Trưởng (cũ)
17-09-2015
20:52:15
8
01/09/2015 Tồn quỹ Y2 chuyển sang Y3
thu
+312.000đ
CH Trưởng (cũ)
17-09-2015
20:52:49
9
03/09/2015 In văn bản nộp lên khoa
chi
-3.000đ
CH Trưởng (cũ)
17-09-2015
21:05:38
10
10/09/2015 Hỗ trợ các bạn thi Rung chuông vàng
chi
-70.000đ
CH Trưởng (cũ)
17-09-2015
20:48:16
11
28/10/2015 In thư mời Đại Hội Khoa
chi
-24.000đ
CH Trưởng (cũ)
02-11-2015
13:25:01
12
29/10/2015 Thu quỹ Hội năm học 2015 - 2016 (Y3)
thu
+2.496.000đ
CH Trưởng (cũ)
02-11-2015
13:26:38
13
30/10/2015 Nộp cho Liên Chi Hội Khoa năm học 2015 - 2016 (Y3)
chi
-832.000đ
CH Trưởng (cũ)
30-10-2015
18:43:46
14
19/3/2016 Hỗ trợ đội bóng
chi
-300.000đ
CH Trưởng (cũ)
19-03-2016
18:58:34
15
14/4/2016 Tổ chức giải bóng đá khoa
chi
-202.000đ
CH Trưởng (cũ)
13-04-2016
19:50:40
16
30/8/2016 Photo giấy xác nhận nồng cốt
chi
-10.000đ
CH Trưởng (cũ)
03-09-2016
07:57:47
17
15/9/2016 Nộp LCHSV khoa YTCC
chi
-824.000đ
CH Trưởng (cũ)
19-09-2016
17:37:29
18
19/9/2016 Quỹ chi hội năm học 2016 - 2017
thu
+2.136.000đ
CH Trưởng (cũ)
19-09-2016
17:36:39
19
25/11/2016 Thu quỹ hội (bổ sung)
thu
+144.000đ
CH Trưởng (cũ)
25-11-2016
10:59:02
20
19/01/2017 Thăm viếng gia đình bạn Trần Thị Thuỳ Linh (mssv 1353040019)
chi
-500.000đ
CH Trưởng (cũ)
04-02-2017
17:26:17
21
22/3/2017 Hỗ trợ lệ phí thi đấu của 2 đội bóng
chi
-300.000đ
CH Trưởng (cũ)
31-03-2017
08:50:49
22
31/3/2017 Tổ chức giải bóng đá Thanh niên 2017
chi
-1.126.000đ
CH Trưởng (cũ)
31-03-2017
08:45:21
23
30/09/2017 Hỗ trợ xét sinh viên 5 tốt (photo giấy đăng ký và minh chứng)
chi
-42.000đ
Chi Hội Trưởng
26-02-2018
17:43:04
24
17/10/2017 Hỗ trợ tiền sân cho đội bóng nữ (4 trận, 1 trận 83000)
chi
-332.000đ
Chi Hội Trưởng
26-02-2018
17:25:27
25
17/10/2017 Hỗ trợ tiền sân cho đội bóng đá nam (trận bán kết)
chi
-140.000đ
Chi Hội Trưởng
26-02-2018
17:36:17
26
17/10/2017 Lệ phí tham gia bóng đá 2 đội (nam và nữ)
chi
-300.000đ
Chi Hội Trưởng
26-02-2018
17:37:07
27
17/10/2017 Tổ chức bóng đá thiếu
chi
-260.000đ
Chi Hội Trưởng
26-02-2018
17:41:38
28
17/10/2017 Hỗ trợ từ đoàn khoa cho tổ chức bóng đá
thu
+260.000đ
Chi Hội Trưởng
26-02-2018
17:42:08
Tồn quỹ đến hiện tại
+86.000