:: Hệ thống quản lý - Y Học Dự Phòng 39 - ĐH Y Dược Cần Thơ >> Thống kê quỹ Chi Đoàn (Từ 09/2015)
BẢNG THỐNG KÊ & CÂN ĐỐI QUỸ CHI ĐOÀN YHDP39
STT Ngày GD Nội dung Khoản Số tiền Người thu/chi Ngày cập nhật Giờ cập nhật Chứng từ
1
Đầu Y3 Cuộc thi sv thanh lịch
chi
-200.000đ
BT Chi Đoàn (cũ)
15-10-2016
17:52:50
2
29/10/2015 Thu quỹ Đoàn YHDP39 Y3 (2015-2016)
thu
+2.424.000đ
BT Chi Đoàn (cũ)
31-03-2016
11:14:24
3
30/10/2015 nộp quỹ Đoàn về khoa YTCC
chi
-808.000đ
BT Chi Đoàn (cũ)
31-03-2016
11:31:42
4
3/11/2015 Hoạt động của BCH chi Đoàn YHDP39
chi
-500.000đ
BT Chi Đoàn (cũ)
31-03-2016
11:32:53
5
26/11/2015 Khen thưởng Ban chấp hành chi đoàn đạt thành tích xuất sắc do Thành đoàn tặng
thu
+400.000đ
Bí Thư Chi Đoàn
26-03-2016
16:13:23
6
8/3/2016 Phối họp Tổ chức 8/3 với ytcc40(thanh toán tiền nợ cho pé Uyên chi hội)
chi
-461.000đ
BT Chi Đoàn (cũ)
26-09-2017
12:26:46
7
26/03/2016 Tập huấn cán bộ Đòan chi cho Bch chi Đòan
chi
-260.000đ
BT Chi Đoàn (cũ)
15-10-2016
18:07:41
8
10/8/2016 Quĩ đòan Y4
thu
+2.400.000đ
BT Chi Đoàn (cũ)
15-10-2016
18:08:44
9
22/8/2016 Nước chai cho Đh Lớp
chi
-17.000đ
BT Chi Đoàn (cũ)
23-08-2016
15:53:45
10
19/10/2016 Mua hoa cho trưởng bộ môn sản(20/10) + quà cho các bạn nữ
chi
-340.000đ
BT Chi Đoàn (cũ)
24-10-2016
16:02:15
11
31/10/2016 Tiền hội thao đá bóng nam nữ+bong chuyền nam nữ (2016)
chi
-600.000đ
BT Chi Đoàn (cũ)
31-10-2016
22:32:44
12
4/11/2016 Nộp Quỹ Đoàn Y4(2016-2017)
chi
-800.000đ
BT Chi Đoàn (cũ)
04-11-2016
18:12:06
13
29/12/2016 Ủng hộ văn nghẹ truyền thống trường 26/12
chi
-500.000đ
BT Chi Đoàn (cũ)
29-12-2016
18:54:15
14
19/1/2017 Tang gia nhà Thùy Linh
chi
-500.000đ
BT Chi Đoàn (cũ)
10-02-2017
18:39:33
15
9/2/2017 Khen thưởng của đoàn trường
thu
+100.000đ
BT Chi Đoàn (cũ)
13-02-2017
22:47:17
16
10/5/2017 Chi cho Vinh tiền hổ trợ các bạn Tập huấn cán bộ Đoàn
chi
-180.000đ
BT Chi Đoàn (cũ)
11-05-2017
07:41:28
17
30/05/2017 Thuê ông cắt cỏ lao đông
chi
-200.000đ
BT Chi Đoàn (cũ)
30-05-2017
22:42:53
18
28/06/2017 Tiền mua leng lao động cho lớp
chi
-20.000đ
BT Chi Đoàn (cũ)
29-06-2017
21:03:41
19
11/9/2017 Quỹ Đoàn (24k ×100 bạn và 10k x 3 bạn Hội viên để ủng hộ Trung thu cả lớp)
thu
+2.430.000đ
UV Chi Đoàn
09-03-2018
15:43:15
20
13/9/2017 Ủng hộ Tết trung thu cho cả lớp
chi
-1.000.000đ
UV Chi Đoàn
09-03-2018
15:49:23
21
17/10/2017 Đóng tiền Quỹ Đoàn cho Đoàn khoa
chi
-800.000đ
UV Chi Đoàn
09-03-2018
16:00:25
22
23/10/2017 Đóng tiền Hội thao bóng chuyền
chi
-200.000đ
UV Chi Đoàn
09-03-2018
16:03:26
23
23/10/2017 Đóng tiền Hội thao cho Y Trang, Đăng
chi
-75.000đ
UV Chi Đoàn
09-03-2018
16:05:28
24
16/11/2017 Đóng tiền Hội thao cho Thành, Y Trang
chi
-30.000đ
UV Chi Đoàn
09-03-2018
16:22:55
25
26/01/2018 Quỹ Đoàn bổ sung 10k x 100 bạn (3 bạn Hội viên không thu)
thu
+1.000.000đ
UV Chi Đoàn
09-03-2018
16:31:17
26
29/01/2018 Văn Nghệ Khoa
chi
-850.000đ
UV Chi Đoàn
09-03-2018
16:33:57
27
27/09/2018 In văn kiện
chi
-40.000đ
Bí Thư Chi Đoàn
27-09-2018
20:00:33
28
27/09/2018 Tiền lệ phí bóng chuyền nữ (Ngọc đóng)
chi
-100.000đ
Bí Thư Chi Đoàn
27-09-2018
20:03:00
29
10/10/18 Hỗ trợ hội thao 2 đội nam nữ (400.000đ mỗi đội)
chi
-800.000đ
Bí Thư Chi Đoàn
10-10-2018
15:50:49
30
8/11/2018 Quỹ đoàn
thu
+2.472.000đ
Bí Thư Chi Đoàn
08-11-2018
08:44:58
31
8/11/2018 Nộp về đoàn khoa
chi
-824.000đ
Bí Thư Chi Đoàn
08-11-2018
08:46:00
32
8/11/2018 Hội thao truyền thống cấp khoa (Duy nhận)
chi
-800.000đ
Bí Thư Chi Đoàn
08-11-2018
08:56:07
Tồn quỹ đến hiện tại
+321.000