HỆ THỐNG GỬI TIN NHẮN SMS NỘI BỘ DÀNH CHO THÀNH VIÊN YHDP39

Số dư hiện tại của hệ thống: 221.620 VND

Người gửi:
 
()
Người nhận:
 
Nội dung SMS:
 

Hôm nay bạn đã gửi 0 / 10 tin nhắn (Bạn được phép gửi 10 tin nhắn/ngày).